اهداف

تامل مداوم مشتریان با برند
بالا بردن آگاهی از محصول وخدمات و سرویس های برند
تولید محتوا برای مخاطبان و مشتریان برند
هدف قرار دادن مشتریان نسبت به محتوا
بازار یابی و متقاعد کردن مشتریان جدید

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.